October 23, 2021

STREAM 2 TV

najświeższe wiadomości, wiadomości sportowe, rozrywka i nie tylko

Centralne zarządzanie cyberbezpieczeństwem w UE byłoby błędem

Dla Juhana Lepassaara największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest zaakceptowanie rzeczywistości, w której ataki cyberprzestępców są jak szum wokół nas, są czymś normalnym.

Rozmowa z Juhanem Lepassaarem, dyrektorem wykonawczym w Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Mariusz Kania: Jak opisałby Pan rolę Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)?
Juhan Lepassaar: Prowadzimy działania mające na celu uświadomienie, że cyberbezpieczeństwo to ważny element niemal każdego obszaru naszego życia. Na myśl przychodzą mi regulacje w sektorze finansowym, transportowym czy telekomunikacyjnym.

Skupienie się wyłącznie na obszarze cyberbezpieczeństwa bez powiązania z innymi aspektami naszej działalności może sprowadzić na nas duże ryzyko. Trzeba sobie uświadomić, że jest to ważny komponent różnych sfer naszego życia.

Link źródłowy