October 23, 2021

STREAM 2 TV

najświeższe wiadomości, wiadomości sportowe, rozrywka i nie tylko

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

Większość małżeństw łączy ustawowa wspólność majątkowa i pary chwalą ją sobie. Są jednak i takie związki, które decydują się na rozdzielność majątkową

  1. Wspólność majątkowa
    W małżeństwie z ustawową wspólnością majątkową występują dwa rodzaje majątków:

– majątek wspólny,

– majątek osobisty – osobny żony i osobny męża.

Na majątek osobisty każdego z małżonków składa się to, co każde z nich zgromadziło przed ślubem lub np. odziedziczyło albo otrzymało w formie darowizny (o ile spadkodawca/darczyńca nie postanowił inaczej) już po ślubie, a także np. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (wskutek błędu medycznego) albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z tytułu praw autorskich, jak również przedmioty np. nabyte w zamian za przedmioty należące do majątku osobistego (mąż sprzedaje ekskluzywny mebel, który otrzymał jeszcze przed ślubem, i w zamian kupuje coś innego).

Podatki, ZUS i opłaty. Są ważne.
O wszystkim, co ma znaczenie w podatkach, czytaj w prenumeracie dla biznesu.

Link źródłowy